Goeie dag Ouer / Voog,

Baie dankie vir u navraag by Advanced College.

Fooie R700 pm Grade 3 tot 9 R700 pm en grade 10 tot 12 R1000 pm (Registasie form)

Let asb wel dat ons tuisskool program nie aanlyn videos of aanlyn klasse aanbied nie. Ons stuur vir u die program vir elke vak gebasseer op die standaard CAPS skool boeke.

Ons verskaf die boekelyste wat ouers moet koop en ons verskaf julle met die kurrikulum program (Student en tutor riglyne + formele asseserings + merk en modereer daarvan). Daarom stel ons voor dat julle die leerderboeke asook die onderwysersgidse aankoop sodat die tutor die leerders met die dag tot dag werk kan help en merk. Bevestig asb die graad sodat ons die boekelys aan u kan stuur.

Die formele asseserings take word aan jul verskaf aan die begin van die kwartaal, die toetse of eksamens sal so 3 dae voor die dag van skryf aan die tutor per e-pos gestuur word, die tutor is verantwoordelik om toesig oor die leerders te hou, die antwoordstelle dadelik in te scan en vir ons te e-pos. Die oorspronklikes word aan die einde van die kwartaal op gegewe datums aan ons per courier gestuur. Indien daar mondelinge of leeswerk is, moet dit asb opgeneem per video en vir ons per e-pos of whatsapp gestuur word vir merk en moderering.

Indien die huidige skool vir jul ‘n kwartaal 1 en 2 rapport kan gee vir ons, sal dit wonderlik wees want dan kan die leerder met kwartaal 3 by ons begin. Indien hul nie ‘n kwartaal 2 rapport kan gee nie, en die leerder het werk gedoen in kwartaal 2, stel ons voor dat julle net kwartaal 2 se formele asseserings by ons doen saam met kwartaal 3 se werk en formele asseserings. Die formele asseserings bestaan uit take, toetse en eksamens, maar omdat die Junie eksamen weg val, sal die leerder net so plus minus 1 of 2 take hê om op te vang vir kwartaal 2. Die huidige skool sal dan dus nogsteeds kwartaal 1 rapport vir jul moet gee. Dus moet jul asb bevestig?

Boeke:

Ouers is verantwoordelik om die CAPS leerder boeke asook die onderwysersgidse van toepassing te koop. Dit sal die persoon wie die leerder tutor, baie meer help met die dag tot dag werk en dit na te gaan en aan die leerder te verduidelik.

Indien u enige vrae het, moet asb nie huiwer om te vra nie.

 

Kontak 0861 26 8883 of epos - info@advancedcollege.co.za

Back Back to top