Goeie dag Ouer / Voog,

Baie dankie vir u navraag by Advanced College. Ons het n nuwe Afrikaanse grope gestig net vir ons Afrikaanse leerders. Sien www.sukses.co.za sukses akademie | , | sukses akademie

Ons bied tans aanlyn video klasse vir Graad R (Videos vir ander grade sal volg). Vanaf Graad 1 tot 12 bied ons tuisskool program nog nie aanlyn videos of aanlyn klasse aan nie, maar ons stuur vir u die program vir elke vak gebasseer op die standaard CAPS skool boeke.

Ons verskaf die boekelyste wat ouers moet koop en ons verskaf julle met die kurrikulum program (Student en tutor riglyne + formele asseserings + merk en modereer daarvan + Rapporte). Daarom stel ons voor dat julle die leerderboeke asook die onderwysersgidse aankoop sodat die tutor die leerders met die dag tot dag werk kan help en merk. Bevestig asb die graad sodat ons die boekelys aan u kan stuur.

Die formele asseserings take word aan jul verskaf aan die begin van die kwartaal. Die toetse of eksamens sal so 3 dae voor die dag van skryf aan die tutor per e-pos gestuur word en die tutor is verantwoordelik om toesig oor die leerders te hou, die antwoordstelle dadelik in te scan en vir ons te e-pos. Die oorspronklikes word aan die einde van die kwartaal op gegewe datums aan ons per courier gestuur. Indien daar mondelinge of leeswerk is, moet dit asb opgeneem per video en vir ons per e-pos of whatsapp gestuur word vir merk en moderering.

Boeke:

Ouers is verantwoordelik om die CAPS leerder boeke asook die onderwysersgidse van toepassing te koop. Dit sal die persoon wie die leerder tutor, baie meer help met die dag tot dag werk en dit na te gaan en aan die leerder te verduidelik.

Indien u enige vrae het, moet asb nie huiwer om te vra nie.

Kontak 0861 26 8883 of  0733 87 6968 of epos - admin@advancedcollege.co.za

Back Back to top